Lieve Desi

Als een kitten van 5 weken mocht

ik je in september 1990 ophalen

van een boerderij in Hensbroek.

Daar liep je eigenwijs in je eentje

in de koegang.

Dat was gevaarlijk en daarom

mocht je van mij zijn.

Je bent opgevoed door je grote

broer Chris, de Abessijn.

Toen wij Chris in september 2004 naar

hetzelfde adres hadden gebracht, als wij jou nu,

was je alleen met Duke.

Maar al gauw kwamen er de twee zwartjes bij.

Je ging je eigen gangetje.

Dat jonge spul was niets voor jou.

Maar ach, je kreeg last van je bekje.

Een tumor deed daar verwoestend werk.

We hebben je zoveel mogelijk geholpen.

Niets mocht baten.

We wilden niet dat je verder zou moeten

lijden en daarom hebben we je

geholpen om je te laten inslapen.

Bijna 17 jaar ben je bij ons geweest.

Dat is toch wel een lange tijd.

Het is goed zo lieve Dees.

Je bent nu bij Snowy en Chris.

Dag lieve Desi.